Dom Sportowca ROKO - rezerwacje

Dane teleadresowe

Dom Sportowca ROKO Spółka z o.o. ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk, Polska

NIP: PL 9571100248

Konto bankowe:PL 95 1750 0012 0000 0000 3966 9455


Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub faxem

Email: rezerwacja@roko.pl

Telefon: +48 58 347 77 88

Telefon: +48 887 477 788

 

lub za pomoca formularza rezerwacji

Formularz rezerwacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Sportowca ROKO, ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk, moich danych osobowych oraz zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o prawie dostępu do treści moich danych oraz o prawie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie do wniesienia sprzeciwu oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem


W celu dokonania rezerwacji prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Copyright © Dom Sportowca ROKO Spółka z o.o. ul. Traugutta 29,80-221 Gdańsk, Polska ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk, Polska Tel.:+48 58 347 77 88, Tel.: +48 887 477 788 , NIP: PL 9571100248